โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม ร่วมกับ บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ได้จัดงานสัมมนาพิเศษเชิงสุขภาพ Health is Wealth "สุขภาพดี มั่งมีไปด้วยกัน"
June 15 / 2024


วันที่ 15 มิ.ย. 67 โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม ร่วมกับ บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ได้จัดงานสัมมนาพิเศษเชิงสุขภาพ Health is Wealth "สุขภาพดี มั่งมีไปด้วยกัน" ณ ห้องประชุมชั้น 2 ศูนย์กายภาพบำบัด เชียงใหม่ ราม คอมเพล็กซ์
.

โดยภายในงานได้รับเกียรติจาก คุณกฤษณพงศ์ สาระมูล เป็นประธานกล่าวเปิดงานต้อนรับผู้เข้าร่วมงาน  พร้อมทั้งได้รับเกียรติจาก พญ.รัตติยา ชีวเกรียงไกร
แพทย์ชำนาญเฉพาะทางมะเร็งวิทยาและโลหิตวิทยา บรรยายพิเศษให้ความรู้ในหัวข้อเรื่อง
รู้ทันมะเร็งร้าย...ป้องกันง่ายกว่ารักษา และยังมีวิทยากรผู้เชี่ยวชาญพิเศษที่มาให้คำแนะนำและปรึกษาด้านการบริหารการเงินและการลงทุน โดย วิทยากรผู้เชี่ยวชาญ จากกรุงไทย-แอกซ่า
.

นอกจากนี้ภายในงานยังมีทีมพยาบาล และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม ให้บริการ ตรวจวัดความดันโลหิต ตรวจสุขภาพเบื้องต้นและให้คำปรึกษาด้านสุขภาพโดยพยาบาลวิชาชีพ