ข่าวสาร

โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม

ข่าวสารและกิจกรรมต่างๆ จากทาง โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม

โรงพยาบาลเชียงใหม่ รามเข้าเยี่ยมสายการบินไทยแอร์เอเชียประจำท่าอากาศยานเชียงใหม่

November 09 / 2018

โรงพยาบาลเชียงใหม่ รามเข้าเยี่ยมสายการบินไทยแอร์เอเชียประจำท่าอากาศยานเชียงใหม่

โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม ร่วมออกบูธในงาน “กรุงไทย-แอกซ่า คาราวานตรวจสุขภาพ ประจำปี 2561 ”

November 05 / 2018

โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม ร่วมออกบูธในงาน “กรุงไทย-แอกซ่า คาราวานตรวจสุขภาพ ประจำปี 2561 ” ณ ศูนยืการค้าเซ็นทรัลกาดสวนแก้ว เชียงใหม่

โรงพยาบาลเชียงใหม่ รามจัดโครงการกิจกรรมให้ความรู้แก่โรงเรียน ในจังหวัดเชียงใหม่

November 05 / 2018

โรงพยาบาลเชียงใหม่ รามจัดโครงการกิจกรรมให้ความรู้แก่โรงเรียนวชิรวิทย์ แผนกประถม จังหวัดเชียงใหม่