ข่าวสาร

โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม

ข่าวสารและกิจกรรมต่างๆ จากทาง โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม

โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม ให้การต้อนรับบจก.อินเตอร์ พาร์ทเนอร์ แอสซิสแต้นซ์ จำกัด

January 17 / 2019

โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม เข้าเยี่ยมเยียนโอกาส สวัสดีปีใหม่ปี 2562 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

January 17 / 2019

โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม เข้าเยี่ยมเยียนโอกาส สวัสดีปีใหม่ปี 2562 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม จัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562

January 14 / 2019

โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม จัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 ภายใต้คำขวัญ “เด็กเยาวชน จิตอาสา ร่วมพัฒนาชาติ"