ข่าวสาร

โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม

ข่าวสารและกิจกรรมต่างๆ จากทาง โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม

โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม รับมอบโล่และใบรับรองโรงพยาบาลที่ผ่านการรับรองคุณภาพ ด้านการจัดตั้งหอผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง Stroke Unit

December 06 / 2017

โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม รับมอบโล่และใบรับรองโรงพยาบาลที่ผ่านการรับรองคุณภาพ ด้านการจัดตั้งหอผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง Stroke Unit

โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม จัดกิจกรรมปลูกป่าทดแทน

December 06 / 2017

โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม จัดกิจกรรม ปลูกป่าทดแทน เพื่อสร้างจิตสำนึกและสร้างจิตอาสาในการรับผิดชอบต่อสังคมแก่พนักงาน ประจำปี 2560

โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม จัดกิจกรรม ถวายเทียนเข้าพรรษา

December 04 / 2017

โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม จัดกิจกรรม ถวายเทียนเข้าพรรษา ณ วัดป่าพุทธอุทยานโพธินิมิต