ข่าวสาร

โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม

ข่าวสารและกิจกรรมต่างๆ จากทาง โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม

โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม ร่วมกับ ผู้บริหาร และตัวแทนบริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด มหาชน จัดงาน เสวนาจิบน้ำชายามบ่าย

November 12 / 2019

โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม ร่วมกับ ผู้บริหาร และตัวแทนบริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด ( มหาชน )จัดงาน “เสวนาจิบน้ำชายามบ่าย”

โรงพยาบาลเชียงใหม่ รามจัดโครงการส่งเสริมสุขภาพ แก่โรงเรียนในจังหวัดเชียงใหม่

November 07 / 2019

โรงพยาบาลเชียงใหม่ รามจัดโครงการส่งเสริมสุขภาพ แก่โรงเรียนในจังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2562

โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม จัดงานเสวนา ครอบครัวปลอดภัย ห่างไกลไขมัน  FAMILIAL HYPERCHOLESTEROLEMIA FH

October 31 / 2019

โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม จัดงานเสวนา ครอบครัวปลอดภัย ห่างไกลไขมัน  FAMILIAL HYPERCHOLESTEROLEMIA FH