ข่าวสาร

โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม

ข่าวสารและกิจกรรมต่างๆ จากทาง โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม

โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม แจ้งข่าวดี !!! ตรวจ COVID-19 โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

April 23 / 2020

โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม จัดงานวันเบาหวานโลก เบาหวานกับครอบครัว The Family and Diabetes

December 12 / 2019

โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม จัดงานวันเบาหวานโลก เบาหวานกับครอบครัว The Family and Diabetes

โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม ร่วมกับ ผู้บริหาร และตัวแทนบริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด มหาชน จัดงาน เสวนาจิบน้ำชายามบ่าย

November 12 / 2019

โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม ร่วมกับ ผู้บริหาร และตัวแทนบริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด ( มหาชน )จัดงาน “เสวนาจิบน้ำชายามบ่าย”