ข่าวสาร

โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม

ข่าวสารและกิจกรรมต่างๆ จากทาง โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม

โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม จัดกิจกรรม “วันเบาหวานโลก”

November 14 / 2020

โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม ร่วมแสดงความยินดีในโอกาสวันสถาปนาธนาคารครบรอบ 54 ปี ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)

November 03 / 2020

โรงพยาบาลเชียงใหม่ รามเข้าร่วมพิธีเปิดงาน “Chiangmai Botanic Garden 2020

November 03 / 2020