ประมวลภาพงานกิจกรรมงาน "สระเกล้าดำหัว" กรรมการผู้บริหารอาวุโส อาจารย์แพทย์ และผู้อาวุโสทุกท่าน
May 31 / 2016

   เนื่องในวันสงกรานต์ โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม นำทีมแพทย์ทุกสาขา หัวหน้าแผนกและพนักงาน ทุกระดับ
เข้ารดน้ำดำหัว กรรมการบริหารอาวุโสและ แพทย์ เพื่อเป็นการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีปี๋ใหม่เมือง ประจำปี 2559
ณ ห้องประชุม 4 โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม