ภาพบรรยากาศงานอบรมตั้งครรภ์คุณภาพ วันเสาร์ที่ 21 พฤษภาคม 2559
June 01 / 2016

โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม จัดกิจกรรม "Safe Motherhood & Smart Child Program 
(พัฒนาการลูกน้อยสร้างได้ด้วยความรัก ความเข้าใจตั้งแต่ในครรภ์) " สำหรับคุณแม่ คุณพ่อมือใหม่ เพื่อเตรียมพร้อมกับการมีลูกตัวน้อย
โดยมีวิทยากรคือ พญ.ดวงใจ วรรธนัจฉริยา และพญ.กนกวรรณ เรือนอนุกูล กุมารแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาการเด็ก  
ในการให้ความรู้เรื่อง การให้วัคซีนในเด็ก และพัฒนาการของลูกน้อยตั้งแต่ในครรภ์
ณ ห้องประชุม 4 ชั้น 5 เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2559