โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม จัดกิจกรรม ถวายเทียนเข้าพรรษา
December 04 / 2017

 

 

โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม จัดกิจกรรม ถวายเทียนเข้าพรรษา

 

ทีมหัวหน้าแผนกและพนักงานโรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม ร่วมใจ ถวายเทียนเข้าพรรษา ชุดสังฆทาน ยาสามัญประจำบ้าน และจตุปัจจัย เพื่อความเป็นสิริมงคล ตลอดจนอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของชาวพุทธ โอกาสเทศกาลวันเข้าพรรษา ณ วัดป่าพุทธอุทยานโพธินิมิต ตำบลแม่แฝก อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2560 ที่ผ่านมา