โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม จัดกิจกรรมปลูกป่าทดแทน
December 06 / 2017

 

โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม จัดกิจกรรมปลูกป่าทดแทน

โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม จัดกิจกรรม ปลูกป่าทดแทน เพื่อสร้างจิตสำนึกและสร้างจิตอาสาในการรับผิดชอบต่อสังคมแก่พนักงาน ประจำปี 2560 เพื่อช่วยลดปัญหาภัยแล้งและทดแทนต้นไม้ที่ถูกตัดทำลาย ณ สำนักสงฆ์ภูเขาแก้วเขื่อนแม่งัด ต.ช่อแล อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ โดยมีนายแพทย์ชัยสีห์ อาสนะเสน แพทย์ประจำแผนก Health Check Up นำทีมพนักงานโรงพยาบาลฯร่วมกิจกรรมดังกล่าว เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2560ที่ผ่านมา