โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม จัดกิจกรรม “สร้างเสริม ใส่ใจ ห่วงใยชุมชน” แก่ชุมชนแจ่งหัวริน ประจำปี 2560
December 28 / 2017

 

 

 

 

 

           โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม จัดกิจกรรม “สร้างเสริม ใส่ใจ ห่วงใยชุมชน” ตรวจสุขภาพประจำปีแก่ชุมชนแจ่งหัวริน ประจำปี 2560 ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ทางโรงพยาบาลจัดขึ้นทุกปี โดยกิจกรรมภายในงาน ได้แก่ การตรวจสุขภาพเบื้องต้น การให้ความรู้ด้านโภชนาการและสุขภาพช่องปากและฟัน ในวันเสาร์ที่ 23 ธันวาคม 2560 ณ บริเวณลานจอดรถโรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม