โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม รับมอบโล่เกียรติยศ ขอบคุณในงาน Lanna Expo 2018
June 25 / 2018


 

โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม รับมอบโล่เกียรติยศ ขอบคุณในงาน Lanna Expo 2018

ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ เฉลิมพระเกียรติ 7  รอบ พระชนมพรรษา จ.เชียงใหม่

 

           

นพ.ประมุข อุณจักร กรรมการบริหารโรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม รับมอบโล่เกียรติยศ ขอบคุณในงาน Lanna Expo 2018 จากสมาคมส่งเสริมบริการสุขภาพเชียงใหม่ โดยมี นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงศ์ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นผู้มอบ เพื่อเป็นการขอบคุณโรงพยาบาล และธุรกิจบริการสุขภาพ ที่มีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนการจัดกิจกรรม เพื่อให้เชียงใหม่ เป็นศูนย์กลางธุรกิจบริการสุขภาพแห่งเอเชีย ตามนโยบายของรัฐบาล ทำให้จังหวัดเชียงใหม่ได้รับการคัดเลือกเป็นอันดับ 7 เมืองบริการด้านสุขภาพดีของโลก จาก 231 เมืองทั่วโลก จากการร่วมมือของภาครัฐและเอกชนที่เข้มแข็งที่สุดของประเทศ


    ทั้งนี้โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม ถือเป็นหนึ่งในโรงพยาบาลเอกชนชั้นนำ ของจังหวัดเชียงใหม่ ที่ให้บริการด้านสุขภาพแก่ชาวเชียงใหม่ และภาคเหนือ ทั้งคนไทยและชาวต่างชาติ พร้อมด้วยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ และเทคโนโลยีที่กาารักษาที่ทันสมัย อีกทั้งยังได้รับรองมาตรฐานการดูแลรักษาระดับสากล จาก JCI (Joint Commission International) จากประเทศสหรัฐอเมริกา นับว่าโรงพยาบาลมีความพร้อมที่จะขับเคลื่อนให้จังหวัดเชียงใหม่ เป็นศูนย์กลางธุรกิจบริการสุขภาพแห่งเอเชียอย่างต่อเนื่องต่อไป ในวันที่ 24  มิถุนายน 2561 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ เฉลิมพระเกียรติ 7  รอบ พระชนมพรรษา จ.เชียงใหม่