โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม จัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562
January 14 / 2019

 

โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม จัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562

                       โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม จัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 ภายใต้คำขวัญ “เด็กเยาวชน จิตอาสา ร่วมพัฒนาชาติ"  โดยมีทันตแพทย์ศิระ ฮั่นตระกูล กรรมการบริหารเป็นประธานในการเปิดงานเพื่อเป็นการส่งเสริม และสนับสนุนกิจกรรรมของเด็กไทยให้มีความกล้าแสดงออกในทางที่ดีงาม ได้รับความรู้ ความสนุกสนานที่เหมาะสมกับวัย พร้อมรับของรางวัลมากมาย ณ แผนกผู้ป่วยนอก ชั้น 1 โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม โดยบรรยากาศเป็นไปอย่างสนุกสนานตลอดทั้งวัน เมื่อวันอาทิตย์ที่ 14 มกราคม 2562 ที่ผ่านมา