ตรวจสุขภาพ สำคัญไฉน ได้เวลาให้รางวัลร่างกายประจำปี
December 21 / 2023

การดูแลสุขภาพเป็นเรื่องที่ไม่ควรมองข้าม เพราะสุขภาพที่ดีเป็นพื้นฐานที่สำคัญในการใช้ชีวิตที่มีคุณภาพ ไม่ว่าคุณจะเป็นคนที่มีสุขภาพดีอยู่แล้วหรือกำลังพบเจอปัญหาสุขภาพอยู่ การตรวจสุขภาพเป็นก้าวสำคัญที่ช่วยให้เราได้รับการดูแลที่เหมาะสมและรักษาอาการที่พบอย่างทันท่วงที เราจะมาพูดกันถึงความสำคัญของการตรวจสุขภาพที่อย่างน้อยควรให้รางวัลกับตัวเราเองด้วยการตรวจสุขภาพปีละ 1 ครั้ง

 

 

ความสำคัญของการตรวจร่างกาย :

1. การตรวจสุขภาพประจำปีช่วยป้องกันโรคได้

            การไปตรวจสุขภาพประจำปีไม่ใช่เรื่องที่น่าจะละเลย เพราะการตรวจสุขภาพประจำปีช่วยในการค้นพบโรคในระยะเริ่มต้นที่ยังไม่แสดงอาการ ซึ่งทำให้สามารถรักษาและควบคุมโรคได้ง่ายมากขึ้น นอกจากนี้ การตรวจสุขภาพประจำปียังช่วยให้แพทย์สามารถให้คำแนะนำเกี่ยวกับวิธีการดูแลสุขภาพเบื้องต้นและป้องกันโรคในอนาคตได้

 

2. การตรวจสุขภาพจะช่วยให้ได้รับการรักษาอย่างทันท่วงที

            การตรวจสุขภาพจะช่วยให้ตรวจพบโรคที่เราอาจไม่รู้ว่าเป็น และทำให้ได้รับการรักษาอย่างทันท่วงที เพราะการรักษาโรคในระยะเริ่มต้นมักจะมีผลการรักษาที่ดีกว่า และสามารถลดความเสี่ยงของการพบปัญหาสุขภาพร้ายแรงในภายหลัง

 

3. การตรวจสุขภาพช่วยลดค่าใช้จ่ายในการรักษาโรค

            การรักษาโรคในระยะที่ตรวจพบอาการมีได้ตั้งแต่เริ่มต้น มักจะทำให้ลดค่าใช้จ่ายในการรักษาลงได้ เนื่องจากการรักษาโรคในระยะเริ่มต้น มักไม่ต้องใช้ทรัพยากรมากนัก และสามารถป้องกันการเสียหายที่รุนแรงของร่างกายมากกว่าอาการของโรคที่รุกลามมากกว่า

 

4. การตรวจสุขภาพช่วยให้เข้าใจเกี่ยวกับสุขภาพทั้งหมด

            การตรวจสุขภาพไม่เพียงแค่เป็นการค้นพบโรคเท่านั้น แต่ยังช่วยให้เข้าใจเกี่ยวกับสุขภาพทั้งหมดของร่างกายเราได้ เช่น ระดับน้ำตาลในเลือด ระดับคอเลสเตอรอล และปัจจัยที่ส่งผลต่อสุขภาพทั้งหมด ทำให้เรารู้เรื่องของสุขภาพร่างกายของเราเองมากขึ้น และอาจช่วยให้เราทราบสมรรถภาพของร่างกาย เพื่อหาทางสร้างสุขภาพของเราให้ดีขึ้นได้

 

5. การตรวจสุขภาพจะช่วยส่งเสริมการดูแลสุขภาพตลอดชีวิต

            การตรวจสุขภาพประจำปีมีประโยชน์ไม่เพียงแค่ในระยะสั้นเท่านั้น แต่ยังเป็นการส่งเสริมการดูแลสุขภาพตลอดชีวิต เนื่องจากการรับรู้สถานะของสุขภาพจะทำให้เราเข้าใจถึงความสำคัญของการรักษาและป้องกันโรคได้ก่อนที่จะเกิดขึ้นนั่นเอง

 

 

วิธีต่างๆในการตรวจสุขภาพ :

1. การตรวจคัดกรอง (Screening Tests)

            การตรวจคัดกรองเป็นกระบวนการตรวจสอบการทำงานของร่างกายเบื้องต้น และค้นหาสิ่งผิดปกติที่อาจเกิดขึ้นกับร่างกาย ตัวอย่างเช่น

            - การตรวจความดันโลหิต : เพื่อควบคุมความดันโลหิตและป้องกันโรคหัวใจ

            - การตรวจระดับน้ำตาลในเลือด : เพื่อคัดกรองโรคเบาหวาน

            - การตรวจคอเลสเตอรอล : เพื่อป้องกันโรคหัวใจและหลอดเลือด

            - การตรวจมะเร็ง : เช่น มะเร็งเต้านม, มะเร็งลำไส้, และมะเร็งปากมดลูก

 

2. การตรวจร่างกายทั่วไป (Physical Examination)

            การตรวจร่างกายทั่วไปช่วยในการค้นหาสัญญาณของโรคและปัญหาสุขภาพที่อาจไม่สามารถรู้ได้จากการตรวจคัดกรอง เช่น

            - การตรวจหู ตา คอ จมูก : เพื่อค้นหาปัญหาทางการรับรู้และระบบหายใจ

            - การตรวจผิวหนัง : เพื่อค้นหาสิ่งผิดปกติ เช่น ก้อนร้าว, แผล, หรือผื่น

            - การตรวจระบบประสาท : เพื่อตรวจสอบความสามารถในการควบคุมกล้ามเนื้อและการรับรู้

 

 

3. การตรวจระบบอวัยวะ (Organ System Assessment)

            การตรวจระบบอวัยวะจะช่วยในการวิเคราะห์สภาพและประสิทธิภาพของอวัยวะต่างๆ ซึ่งสามารถรวมถึง

            - การตรวจฟังเสียงหัวใจและปอด : เพื่อตรวจสอบการทำงานของหัวใจและปอด

            - การตรวจอวัยวะท้อง : เพื่อค้นหาข้อผิดปกติในตับ, ไต, ลำไส้, และอวัยวะท้องอื่นๆ

 

4. การทดสอบหลักฐานทางห้องปฏิบัติการ (Laboratory Tests)

            การทดสอบหลักฐานทางห้องปฏิบัติการ เป็นการช่วยในการวินิจฉัยโรคและประเมินสุขภาพในลักษณะที่ละเอียดมากขึ้น เนื่องตากมีการทดสอบทางห้องปฏิบัติการที่ทำให้ทราบความผิดปกติที่ไม่อาจทราบได้ด้วยการตรวจเบื้องต้น ได้แก่

            - การตรวจเลือดทั่วไป : เช่น การตรวจ CBC (Complete Blood Count) เพื่อประเมินสมดุลของเม็ดเลือดและเซลล์เลือดขาว

            - การตรวจปริมาณและคุณภาพของไขมันในเลือด : เพื่อป้องกันโรคหัวใจและหลอดเลือด

 

5. การปรึกษาแพทย์และการสนับสนุนในการดูแลสุขภาพ

            การตรวจสุขภาพประจำปีไม่เพียงแค่กระบวนการทางการแพทย์ แต่ยังเป็นโอกาสที่ดีในการได้ปรึกษาแพทย์เกี่ยวกับสุขภาพทั้งหมด และรับคำแนะนำจากแพทย์ที่จะทำให้สุขภาพของเราดีขึ้น และรับคำแนะนำเพื่อปรับปรุงพฤติกรรมที่ส่งผลต่อสุขภาพของเรา ไม่ว่าจะเป็นคำแนะนำเกี่ยวกับการออกกำลังกาย, การควบคุมน้ำหนัก, และการบริโภคอาหารที่เหมาะสมมีผลดีต่อสุขภาพทั้งร่างกายและจิตใจ

 

 

ดังนั้น การตรวจสุขภาพประจำปีเป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพในการค้นหาโรคในระยะเริ่มต้น การรักษาอาการที่พบ และการส่งเสริมสุขภาพที่ดี การลงทุนเพียงเล็กน้อยในการตรวจสุขภาพประจำปีอาจช่วยให้คุณมีชีวิตที่มีคุณภาพและป้องกันการเจ็บป่วยในอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพได้ ซึ่งทางโรงพยาบาลเชียงใหม่ รามมีแพ็คเกจในการตรวจสุขภาพประจำปีที่เหมาะสมสำหรับคุณหลายรายการ

 

 

สอบถามข้ัอมูลเพิ่มเติม โทร.052-004699