โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม ให้การต้อนรับโรงพยาบาลพะเยา ราม เข้าศึกษาดูงานด้านการพัฒนาระบบ Smart Solution และการเบิกประกัน
September 26 / 2022

 

เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2565 โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม นำโดย นพ ธวัชชัย ตัณสถิตย์ , นพ.ประมุข อุณจักร , นพ.ภัทรพงศ์ กีฬาแปง กรรมการบริหาร คุณชัยยุทธ ตันประทุมวงษ์ หัวหน้าฝ่ายพัฒนางานระบบสารสนเทศ และงานได้ไอที รพ.รามคำแหง และรพ.ในเครือ รามกรุ๊ป และทีมหัวหน้าแผนก ร่วมให้การต้อนรับ คณะดูงานจากโรงพยาบาลพะเยา ราม ในโอกาศเข้าศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ด้านการพัฒนาระบบ Smart Solution และระบบการเบิกประกัน ซึ่งเป็นการจัดการข้อมูลของผู้ป่วย และสารสนเทศอิเลกทรอนิกส์ ผ่าน Application smart ward โดยสามารถช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการการเข้าถึงข้อมูลผู้รับบริการ เช่น ระบบคิว ระบบยา ห้องปฏิบัติการ เป็นต้น ทั้งนี้เพื่อให้ผู้ป่วยเกิดประสบการณ์ (Customer Experience) จากการใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยในด้านการรักษา

 

จากนั้นได้เข้าเยี่ยมชมศูนย์เช็คสิทธิ์ เพื่อดูขั้นตอนการให้บริการด้านการเบิกประกัน และการจัดการระบบ Web claim และยังได้เยี่ยมชมแผนกต่าง ๆ ภายในโรงพยาบาล เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระบบการจัดการ กระบวนการดูแลผู้ป่วยให้เกิดประสิทธิภาพ

 

#อบอุ่นเชี่ยวชาญ

#โรงพยาบาลเชียงใหม่ราม