โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม ร่วมจัดบูธกิจกรรม ในงาน “คาราวานตรวจสุขภาพ จังหวัดเชียงใหม่ 2023”
June 02 / 2023

 

 

วันที่ 2 มิ.ย. 66 โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม นำโดย คุณกรรณิการ์ ชมภูเทศ ผู้จัดการลูกค้าสัมพันธ์ ,พยาบาล ,นักโภชนาการอาหาร และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม ร่วมจัดบูธกิจกรรม ในงาน  “คาราวานตรวจสุขภาพ  จังหวัดเชียงใหม่ 2023” จัดขึ้นโดย บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด เพื่อให้บริการตรวจสุขภาพเบื้องต้น และสร้างความสัมพันธ์กับกลุ่มลูกค้าปัจจุบันของบริษัทฯ และลูกค้าทั่วไป 

.

โดยโรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม ได้เข้าร่วมจัดบูธกิจกรรม ตรวจสุขภาพเบื้องต้น ประกอบด้วย ,วัดความดัน,ตรวจวัดมวลร่างกาย (Body composition) ,คำนวนค่า BMI  พร้อมให้คำปรึกษาด้านสุขภาพ และโภชนาการ โดยนักกำหนดอาหาร พร้อมทั้งของที่ระลึก สิทธิพิเศษต่าง ๆ สำหรับผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรม

โดยสามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ตั้งแต่วันที่ 2-4 มิถุนายน 2566  ณ บูธ บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต  บริเวณชั้น 1 ลานหน้า AIIZ  เซ็นทรัล พลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต เวลา 10.00-18.00 น.

 

#อบอุ่นเชี่ยวชาญ

#โรงพยาบาลเชียงใหม่ราม