ข่าวสาร

โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม

ข่าวสารและกิจกรรมต่างๆ จากทาง โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม

โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม สนับสนุนกิจกรรมงานเดิน-วิ่ง วิถีล้านนา

May 25 / 2018

โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม สนับสนุนกิจกรรมงานเดิน-วิ่ง วิถีล้านนา ณ ลานอนุสาวรีย์สามกษัตริย์

โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมอบรมคุณแม่ คุณพ่อมือใหม่

May 25 / 2018

โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมอบรมคุณแม่ คุณพ่อมือใหม่ ณ ห้องประชุมศูนย์กายภาพ ศูนย์การแพทย์เชียงใหม่ ราม   

โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม จัดประชุมวิชาการสำหรับพยาบาลใน 17 จังหวัด ทั่วเขตภาคเหนือ

May 19 / 2018

โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม จัดประชุมวิชาการสำหรับพยาบาลใน 17 จังหวัด ทั่วเขตภาคเหนือ ร่วมกับคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่