ข่าวสาร

โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม

ข่าวสารและกิจกรรมต่างๆ จากทาง โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม

โรงพยาบาลเชียงใหม่ รามเข้าสวัสดีปีใหม่สถานกงสุลใหญ่ญี่ปุ่น ณ นครเชียงใหม่

January 29 / 2019

โรงพยาบาลเชียงใหม่ รามเข้าสวัสดีปีใหม่สถานกงสุลใหญ่ญี่ปุ่น ณ นครเชียงใหม่ โดยมีนายคะซึโนริ คาวาดะ กงสุลใหญ่ญี่ปุ่น ณ นครเชียงใหม่ ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น

โรงพยาบาลเชียงใหม่ รามเข้าร่วมงานฉลองเทศกาลตรุษจีน

January 29 / 2019

โรงพยาบาลเชียงใหม่ รามเข้าร่วมงานฉลองเทศกาลตรุษจีน

โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากองค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของญี่ปุ่น

January 18 / 2019

โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากองค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของญี่ปุ่น หรือ JICA