ข่าวสาร

โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม

ข่าวสารและกิจกรรมต่างๆ จากทาง โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม

กรรมการบริหารโรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม แสดงความยินดี โอกาสเปิดแผนกประสานงานบริการผู้ป่วยนอก

May 15 / 2018

กรรมการบริหารโรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม แสดงความยินดี โอกาสเปิดแผนกประสานงานบริการผู้ป่วยนอก เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกและประสานงานบริการให้ผู้ป่วยและญาติให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

ประกาศรายชื่อผู้เข้าประชุมวิชาการพยาบาล ครั้งที่ 14 (ปิดรับสมัครผู้เข้าร่วมประชุม)

May 01 / 2018

โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม จัดกิจกรรม “ รดน้ำดำหัวผู้บริหารและ อาจารย์แพทย์”

April 21 / 2018

โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม จัดกิจกรรม “ รดน้ำดำหัวผู้บริหารและ อาจารย์แพทย์”