ข่าวสาร

โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม

ข่าวสารและกิจกรรมต่างๆ จากทาง โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม

โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม มอบหนังสือแก่โรงเรียนวชิรวิทย์ เชียงใหม่ ช้างคลาน

February 06 / 2019

โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม มอบหนังสือแก่โรงเรียนวชิรวิทย์ เชียงใหม่ ช้างคลาน

โรงพยาบาลเชียงใหม่ รามเข้าสวัสดีปีใหม่ สถานกงสุลใหญ่ สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ ณ นครเชียงใหม่

January 30 / 2019

โรงพยาบาลเชียงใหม่ รามเข้าสวัสดีปีใหม่ สถานกงสุลใหญ่ สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ ณ นครเชียงใหม่

โรงพยาบาลเชียงใหม่ รามเข้าสวัสดีปีใหม่ สถานกงสุลใหญ่แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำเชียงใหม่

January 30 / 2019

โรงพยาบาลเชียงใหม่ รามเข้าสวัสดีปีใหม่ สถานกงสุลใหญ่แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำเชียงใหม่