โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม ออกหน่วยตรวจสุขภาพเบื้องต้น ในงาน Central Health Check สูงวัย ใส่ใจสุขภาพ
June 17 / 2023

 

วันที่ 17 มิ.ย. 66 โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม ออกหน่วยตรวจสุขภาพเบื้องต้นในงาน Central  Health Check สูงวัย  ใส่ใจสุขภาพ โดยพยาบาลวิชาชีพ ,นักโภชนาการอาหาร และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาล ให้บริการตรวจสุขภาพเบื้องต้น ซึ่งในปัจจุบันจำนวนผู้สูงอายุมีเพิ่มมากขึ้นจึงควรได้รับการดูแล ใส่ใจเรื่องสุขภาพ ให้สมบูรณ์แข็งแรงอยู่เสมอ

.

โดยโรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม ได้ให้บริการตรวจสุขภาพเบื้องต้นพร้อมให้คำปรึกษาด้านสุขภาพ และโภชนาการอาหาร ซึ่งมีผู้สูงอายุและประชาชนทั่วไปให้ความสนใจและเข้ารับบริการตรวจสุขภาพจำนวนมาก  ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเชียงใหม่ แอร์พอร์ต ในระหว่างวันที่ 17-18 มิ.ย. 66

 

#อบอุ่นเชี่ยวชาญ

#โรงพยาบาลเชียงใหม่ราม