ข่าวสาร

โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม

ข่าวสารและกิจกรรมต่างๆ จากทาง โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม

โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม ออกบูธตรวจสุขภาพโรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม ออกบูธตรวจสุขภาพแก่พนักงานธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

September 28 / 2020

โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม แสดงความยินดีในพิธีส่งมอบและเปิดใช้อาคารจอดรถยนต์ ท่าอากาศยานเชียงใหม่

September 28 / 2020

โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม แจ้งข่าวดี !!! ตรวจ COVID-19 โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

April 23 / 2020