ข่าวสาร

โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม

ข่าวสารและกิจกรรมต่างๆ จากทาง โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม

รพ.เชียงใหม่ราม มอบชุดปฐมพยาบาลพร้อมเวชภัณฑ์ ในการแข่งขันกีฬาตำรวจตรวจคนเข้าเมือง จ.เชียงใหม่

June 03 / 2022

รพ.เชียงใหม่ ราม ร่วมออกบูธตรวจสุขภาพเบื้องต้น ในงานประชุมพนักงานธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ (ธกส) จ.เชียงใหม่

June 03 / 2022

รพ.เชียงใหม่ ราม เดินหน้าเปิดให้บริการเป็นหน่วยฉีดวัคซีนโควิด-19 แก่ประชาชนจังหวัดเชียงใหม่

June 08 / 2021