ข่าวสาร

โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม

ข่าวสารและกิจกรรมต่างๆ จากทาง โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม

โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม ให้ความร่วมมือภาครัฐเปิดให้บริการฉีดวัคซีนโควิด-19

May 11 / 2021

โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม เปิดให้บริการ "คลินิกไข้หวัด ARI CLINIC"

April 07 / 2021

March 24 / 2021

โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม มอบตู้ยาสามัญพร้อมเวชภัณฑ์แก่สถานีตำรวจภูพิงคราชนิเวศน์, กองบังคับการตำรวจท่องเที่ยว 2 และ ตำรวจท่องเที่ยวเชียงใหม่