ข่าวสาร

โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม

ข่าวสารและกิจกรรมต่างๆ จากทาง โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม

โรงพยาบาลเชียงใหม่ รามเข้าร่วมพิธีเปิดงาน “Chiangmai Botanic Garden 2020

November 03 / 2020

โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม ออกบูธตรวจสุขภาพโรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม ออกบูธตรวจสุขภาพแก่พนักงานธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

September 28 / 2020

โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม แสดงความยินดีในพิธีส่งมอบและเปิดใช้อาคารจอดรถยนต์ ท่าอากาศยานเชียงใหม่

September 28 / 2020